نحوه اجرای نمای خارجی

 

ابتدا سطح مورد نظر را از گرد و غبار چربی و همچنین از لایه های پیشین و قدیمی رنگ پاک کنید و سطح را به یک حالت تمیز و مقاوم برسانید.

قبل از استفاده از نمای خارجی افق گستر، عیب و نقصها و ترکهای روی سطح را بتونه کرده سپس جهت استحکام بیشتر از پلایمر اکریلیکی افق گستر استفاده کنید.

پیش از اعمال نمای خارجی افق گستر، آنرا با دقت هم بزنید تا بصورت یکنواخت درآید.

نمای خارجی افق گستر میبایستی توسط ماله استیل در یک ضخامت یکسان بر روي سطح اعمال گردد

20 دقیقه پس از اعمال نمای خارجی افق گستر بر روي سطح توسط ماله استیل سطح آن را صیقل می دهیم.

زمان خشک شدن اولیه در23 درجه سانتیگراد، 6 ساعت و خشک شدن نهایی، 24 ساعت میباشد.

 

Monday the 18th.